Svanenmärkta innerdörrar

Äntligen kan vi nu erbjuda miljömärkta innerdörrar för våra mest hållbarhetsmedvetna kunder!

Vi har numer följande modeller och storlekar som tillverkats i enlighet med den nordiska miljömärkningen Svanen:

  • Lätt slät innerdörr
  • 3-spegel lätt innerdörr
  • 4-spegel lätt innerdörr

Dessa modeller har vi i standardstorlekarna 7x20, 8x20, 9x20, samt 7x21, 8x21, 9x21.

Dessutom har vi Lätt slät innerdörr och 3-spegel även i Gammal standard. Det är alltså möjligt för er att ersätta er dörr från före 1972 med ett hållbart Svanenmärkt alternativ. Lätt slät finns i 2015-höjd och 3-spegel finns i både 1915- och 2015-höjd.

Observera att det här är produkter som i sig är Svanenmärkta, och inte enbart godkända som komponenter i Svanenmärkta modulhus. Skillnaden är att våra Svanenmärkta innerdörrar har genomgått den hårda prövning som ger dem rätt att bära Svanenmärkningen, medan kraven på att vara godkänd som en komponent i ett Svanenmärkt hus är väsentligt lägre.

Vi är mycket stolta över att som första webbutik på den Svenska marknaden kunna erbjuda Svanenmärkta innerdörrar.  Det stärker vår profil som den hållbara dörrhandlare som vi vill vara, och det här är bara början. Vi räknar med att under året kunna komplettera sortimentet med fler Svanenmärkta produkter, med miljövänliga transportalternativ, och med bättre service till alla er kunder som vill bidra till ett hållbart samhälle.

Svanens miljökrav omfattar produkters hela livscykel, från de råvaror man använder i tillverkningen, till den dag då produkten inte längre kan återbrukas på något sätt, utan ska återvinnas. Kvalitets- och funktionskrav ingår också bland de krav som ställs på produkten. En produkt som håller hög kvalitet har också större möjligheter att få ett långt liv, än en produkt av lägre kvalitet och med sämre funktionalitet.

Kraven sätts inte en gång för alla, utan höjs successivt och skärps med jämna mellanrum. Märket omfattar ett sjuttiotal olika produktgrupper och inkluderar allt från exempelvis våra Svanenmärkta innerdörrar till hela bostäder. Svanen är en av de främsta miljömärkningarna i världen vilket gör att när du ser Svanenmärket på varor eller tjänster så betyder det att de har klarat hårda miljö- och klimatkrav och du kan känna dig trygg i att du genom att köpa våra Svanenmärkta dörrar, gör en insats för ett hållbarare samhälle.

Svanen kommer troligtvis redan i vår att inkludera även innerdörrar i sin poängbedömning för att klassa hela byggnationer som Svanenmärkta. Enligt förslaget ger de Svanenmärkta innerdörrarna då maximalt 2 poäng (för de dörrar som enbart är godkända som komponenter, men inte Svanenmärkta, så får man inga poäng), så det lönar sig att räkna med Svanenmärkta innerdörrar i sitt projekt om man siktar på ett Svanenmärkt boende.