Överstycke, vitt med tätningslist 92/118 mm, Driveån

Välj
*

Bredden på det hål i väggen som en dörr skall passa i, med karm.

*

Mått på karmens djup. Detta mått mäts vinkelrätt mot väggens utbredning. Karmdjupet är därför korrelerat till väggens tjocklek. Måttet mäts i mm.

fr. 235,00 kr inkl moms