Kulörsystem

Allmänt om kulörsystem

Det finns många olika sätt att beskriva kulörer på och man brukar kalla sådana för kulörsystem. Vissa kulörsystem beskriver hur färger sätts samman av ljus, tex RGB och HSV, medan andra beskriver hur man ska blanda färger för att de ska upplevas ha den kulör man vill, tex CMYK som används inom tryckeribranschen.

I tillverkning av produkter är det tre system som dominerar och de ska vi titta lite närmre på. För samtliga dessa system gäller att de inte på ett tydligt sätt refererar till ett recept för hur man blandar komponenterna till kulören (så som exempelvis RGB hänvisar till hur mycket ljus av färgerna Rött, Grönt och Blått som man ska blanda). Istället har dessa system definierat en uppsättning egna kulörer som på ett bra sätt representerar färgrymden, och sedan namngivit dem på ett mer eller mindre intuitivt sätt.

RAL

Det i Europa dominerande systemet för kulörer är RAL. RAL står för Reichsausschuss für Lieferbedingungen och är alltså ett tyskt påfund. Man inledde med 40 kulörer redan på 1920-talet, men har idag ca 240 kulörer i grundsystemet och över 2000 ytterligare kulörer i olika tillägg. Det finns en viss systematik i hur man namnsatt olika kulörer, men på det hela taget kan det uppfattas som lite rörigt. Systemet är standard i många länder däribland förstås Tyskland.

Pantone

Pantone Matching System (PMS) är den amerikanska motsvarigheten till RAL. Pantone har över 2000 kulörer i sitt grundsystem och ytterligare fler i olika tillägg. Billack brukar vanligtvis köpas med Pantone som referens, men andra sidan Atlanten används det till mycket mer än så.

NCS

Ett konkurrerande kulörsystem som är lite mer systematiskt är NCS (vilket står för Natural Color System). Det är ett system utvecklat i Sverige av Anders Hård, Gunnar Tonnquist och Lars Sivik på 70-talet. Systemet grundar sig i forskning kring hur människor uppfattar kulörer och innehåller 1950 olika kulörer. Det är en väl avvägd mängd som anses vara tillräcklig för att kunna urskilja de olika kulörerna för blotta ögat. Enligt systemet består varje kulör av tre delar: svärta, kulörthet och kulörton och med dessa har man tagit fram en färgatlas som omfattar de 1950 kulörer som finns definierade i systemet. NCS är idag svensk standard.

Licenstvång

En trend de senare åren har varit att kommersialisera dessa kulörsystem, dvs göra användandet av systemen i kommersiella syften är licensbelagt. Det betyder att vi som säljare av en produkt inte får tala om vilken NCS-kod, Pantone-kulör, eller RAL-nummer aktuell dörr har utan att betala för det. Vi har naturligtvis full respekt för att även NCS behöver gå runt, och vi har inga problem med att betala dyrt för de färgkartor och kulöratlaser som de har ensamrätt på att tillverka och sälja, men i grunden bör såväl offentligt finansierade forskningsresultat som dessutom blivit svensk standard vara möjliga att referera till.

Tyvärr tror jag att detta slår tillbaka på de företag som nu hårt driver på att branschen ska ansluta sig till deras licensprogram. För varje företag som slutar använda deras benämningar på kulörerna, så gör de sig själva lite mindre relevanta på marknaden. Det är trots allt själva kulören på färgen som dörren lackats med som är det viktiga för kunden, inte hur vi väljer att etikettera den. Det är helt enkelt i det långa loppet ingen hållbar affärsmodell.

Hur gör vi på MinDörr då?

Vi har på MinDörr valt att stå utanför licensprogrammen, främst inte för att kostnaden skulle vara så stor, utan för att vi anser det vara principiellt fel att ta betalt för att vi använder ett visst språk för att precisera vilken kulör vi refererar till. Vi vill inte understödja en affärslösning som vi inte tycker är ok. Det innebär inte att vi inte kan våra kulörer, eller att vi inte tar emot beställningar som utgår ifrån befintliga kulörsystem, men vi kan inte använda dem i vår marknadsföring och skyltar därför inte med vår kunskap. Skulle vi få in en beställning på en kulör, så löser vi givetvis det. Det är viktigt att det blir rätt för våra kunder.

Vi jobbar också på MinDörr aktivt med egna kulörpaletter och förslag på egna kulörer. Kika gärna på vad vi gjort där och inspireras. Det är kul med kulörer!