Kulörmålade dörrar i utsatta lägen

En fråga som vi ofta får på MinDörr är varför garantin inte gäller alla kulörer.

För att kunna svara på den, så behöver vi förstå vad en färg egentligen är. En färg består av fyra kategorier av ämnen. Dels ett bindemedel, som gör att färgen fäster på det underlag man vill lacka, dels pigment som ger färgen en viss kulör. Sedan används någon form av vätska för att få rätt konsistens på färgen. Tidigare jobbade man mycket med lösningsmedel av olika slag, men numera är det ofta vattenlösliga färger som används istället, och då är det vatten som man tillsätter för att få rätt konsistens. Slutligen använder man också olika typer av tillsatser för att ge färgen specifika egenskaper. Det kan vara att den ska torka lite snabbare, eller ge en viss struktur på ytan.

Kulörerna bestäms alltså av pigmenten, och dess uppgift är att reflektera alla ljusvågor förutom de som absorberas av pigmenten. En vit färg har pigment som reflekterar mycket ljus, medan en svart färg har pigment som absorberar det mesta av ljuset. Den energi som finns i ljuset som absorberas omsätts till värme, och värmer då istället upp den målade ytan, så ju mörkare dörren är, desto varmare blir den av solljuset. Lägg handen på en svart, respektive en vit bil en sommardag, så känner ni skillnaden. Lite grovt uttryckt, så kan man säga att det är här problemet ligger. De stora temperaturskillnaderna för en dörr som är svart i söderläge, och vit på skuggsidan inomhus gör att stommen i dörren kan torka ojämnt och dörren kan då bli skev och tappa formen. Ju mörkare kulör, desto större blir detta problem. 

Till det ska man också lägga risken att färgen blir solblekt. Vad det egentligen handlar om är en liknande process som ovan. Pigment påverkas olika av UV-ljus och UV-ljus kan bryta ner pigmenten. Detta ser man inte minst när man låter en tidning ligga i fönstret. Färgerna bleknar när UV-ljuset bryter ner dess pigment. I en dörrlack används så klart mycket bättre pigment, men ju mörkare kulören är, desto mer ljuskänsliga pigment används, och då påverkas den mer.

Dessa två faktorer gör att våra leverantörer inte kan ge garantier på mörkare kulörer, utan man får i så fall själv ta den risk det innebär att ha en mörk ytterdörr. I vissa fall är det dock ganska oproblematiskt att ändå installera en mörk dörr. Står dörren i norrläge tex, där man har väldigt liten exponering för sol, eller om dörren är under ett entrétak som skyddar dörren dagtid, så blir problemen betydligt mindre. 

Vår rekommendation är att tänka på det här med att skydda sina dörrar för både sol, väder och vind. Det bästa är om de skyddas under ett väl tilltaget entrétak. För att kunna hjälpa er om det trots allt blir fel, så ser vi också gärna att ni väljer kulörer som håller sig inom respektive leverantörs garantiramar.