Allt om kulörer

Kulörer är ett fantastiskt sätt att få en dörr eller en karm att bli pricken över i:et i inredningen.

På MinDörr levererar vi dels obehandlade dörrar, och där kan vi naturligtvis inte precisera någon kulör annat än exempelvis att dörren är gjord i furu, eller med ekfaner, och dels lackade dörrar. De senare har då en täckande lack som läggs på hos tillverkaren och lacken har en viss kulör. 

Vanligtvis används en standardvit kulör som i standarden SS 19102:2004 (NCS Atlas) benämns S 0502-Y. Det är en varmvit kulör som traditionellt använts till allt ifrån fönster och dörrar, till radiatorer och vitvaror. Den matchar det mesta, med vissa undantag.

Det kan vara bra att känna till att det som kallas NCS färgbeteckningssystem (se svensk standard SS 19100) beskriver hur en kulör upplevs, snarare än hur färgen ska tillverkas. Därför kan olika färgproducenter ha två olika recept på en kulör, men där den ändå ser likadan ut. Kravet på färgleverantörerna är att färgens kulör ska vara enligt standarden i dagsljus (färgtemperatur 6500K). Eftersom recepten och de ingående pigmenten kan skilja sig något åt, så kan dock kulörerna upplevas något avvikande i ett annat ljus, tex i en solnedgång där färgtemperaturen är betydligt lägre. Oftast är dock skillnaderna så små att det inte med blotta ögat går att urskilja, så om man bara ser till att använda samma kulör, så brukar det ordna sig.

Det har också på senare år börjat användas en annan vit kulör, i NCS Atlas benämnd S 0500-N. Det är en kulör som saknar den gula komponent som ger kulören S 0502-Y dess värme. S 0500-N upplevs som betydligt kallare än S 0502-Y och om kulörerna visas bredvid varandra, så kan S 0502-Y upplevas som solblekt och mindre fräsch än S 0500-N. Men låt er inte luras. S 0502-Y är en väl avvägd kulör som i allt väsentligt upplevs som vit i anslutning till normal möblering och standardkulörer på vitvaror, etc. Man bör dock inte blanda S 0500-N och S 0502-Y eftersom skillnaderna kommer att synas. Vår rekommendation är ändå att hålla sig till S 0502-Y, eller om man så vill välja någon helt avvikande kulör bland de 1950 kulörer som är definierade i NCS Atlas. Vi hjälper er gärna att hitta rätt kulörer med hjälp av de standarder vi använder oss av och den expertis vi har inom designområdet.