Karmsidor för pardörr, obehandlade, Driveån

DLD-KSPP(68/145)O
/

Karmsidor med profilmått enligt Svensk Standard.

required.attributes.baseselections
*

Höjden på det hål i väggen som en dörr eller port skall passa i, med karm

*

Mått på karmens djup. Detta mått mäts vinkelrätt mot väggens utbredning. Karmdjupet är därför korrelerat till väggens tjocklek. Måttet mäts i mm.

product.pricefrom