Hur byter jag hängning på min innerdörr?

Allt om att hänga dörrarna

Vi ska nu grundligt gå igenom hur man går tillväga för att hänga upp innerdörrar på rätt sätt.

En innerdörr kan hängas vänsterhängt, eller högerhängt; det beror på hur man har monterat karmen vilken hängning dörren måste ha. På karmen finns det ett sidostycke som har gångjärn, och ett annat som har ett slutbleck. Gör så här för att ta reda på vilken hängning dörren ska ha.

  • Ställ dig på den sida av karmen mot vilken dörren öppnas
  • Om gångjärnen sitter till vänster, så är dörren vänsterhängd.
  • Om gångjärnen sitter till höger, så är din dörr högerhängd.

Figur 1. En högerhängd 4-spegels innerdörr.

Kan man vända dörren upp och ned?

Ibland får vi bilder på dörrar som hängts upp och ned. Det är nämligen så att en innerdörr är symmetrisk, dvs har samma mått både uppåt och nedåt. Fästbrickorna till gångjärnen sitter på samma avstånd från kanten på dörren både uppe och nere, och låskistan är monterad mitt på dörren. Det är alltså lätt hänt att man hänger dörren upp och ned, eftersom det går att göra.

För vissa dörrar spelar det mindre roll. En vit slät kompaktdörr ser exakt likadan ut oavsett hur man hänger den, medan en spegeldörr oftast skiljer sig åt, se Figur 1. Om du tittar noga, så ser du att ramträet är betydligt högre i underkanten på dörren än i överkanten, och så blir det också snyggast.

En annan detalj som också blir lite fel om dörren hängs upp och ned är att låskistan hamnar på fel håll där man behöver dra handtaget uppåt istället för nedåt för att öppna, och där nyckelskylten hamnat ovanför trycket istället för tvärtom. På ytterdörrar sitter cylindern överst, men på innerdörrar är den under själva handtaget.

Så försök att få innerdörren på rätt håll, så blir det enklare.

Att vända på fallregeln

Våra dörrar kan vara både vänster och högerhängda när de levereras, så därför behöver man kunna justera dörren för rätt hängning, och det är enkelt. Häng din dörr på plats genom att föra in snapin-gångjärnen i dörrens fästbrickor. Det rekommenderas att lossa lite på fästbrickorna för att enkelt kunna få gångjärnen på plats. Det kan vara bra att vara två när man hänger dörren. En som håller dörren på plats, och en som skruvar och fäster. Spänn fästbrickans skruvar och din dörr är på plats.

Nu ser du om den är rätt- eller felhängd. Fallregeln (den där lilla fjädrande metallbiten som går in i låskistan när du drar trycket nedåt) ska vara fasad in mot karmen, så att dörren kan gå igen om man trycker den mot karmen. Är fallregeln felvänd, så fjädrar den inte in, utan stoppar dörren från att gå igen. I så fall behöver den vändas, och det gör du med följande enkla steg:

  • Tag en tång och drag ut fallregeln en bit ur låskistan.
  • Vrid fallregeln ett halvt varv.
  • Släpp in fallregeln igen.

Nu är fallregeln rättvänd, och dörren rätthängd.

Leave your comment
Comments
6/15/2022 12:30 PM
Vad bra, nu klarar jag oxå det :)