Historia

MinDörr Osby AB grundades så sent som 2008 som ett dotterföretag till Bröderna Johanssons träförädling AB, eller kort och gott BrJ, men rötterna går mycket längre tillbaka än så.

Här ses medarbetarna framför pumpen vid den södra gaveln på snickeriet någon gång i slutet på 30-talet.

BrJ grundades på Bågegatan 3 i Osby i de lokaler som MinDörr nu huserar i, då bröderna Helge och David Johansson slog sig samman och 1924 tog över det snickeri som i några år legat på platsen. Inledningsvis bestod produktionen mest av likkistor och möbler, men med tiden utvecklades verksamheten och man skaffade sig bättre maskiner och mer personal. Driveån som rinner alldeles intill stod för strömmen. Man hade en egen vattenturbin och en generator som gav ström till sågar, hyvlar och putsmaskiner. 

På 60-talet tog Helges söner, Rune och Henry, över verksamheten. Henry skötte affärerna, och Rune ledde arbetet i snickeriet. Man tillverkade redan på denna tiden en del dörrar, men också en hel del lite mer avancerade produkter som trappor och inredningar.

I slutet av 60-talet startade Henry bygghandel, Osby Byggmaterial, och även om han var kvar som delägare till BrJ, så ägnades allt mer energi åt virkeshandel. På 80-talet kom nästa generationsskifte när Henrys söner Roland, Hasse, och Tomas, tog över Osby byggmaterial. Efter något år tog Roland också över BrJ och påbörjade en förvandling från småskaligt specialsnickeri, till en storskalig tillverkning av innerdörrar.

Under 90-talet växte BrJ snabbt ur de små fabrikslokalerna på Bågegatan, och man beslutade att bygga nytt. Idag har BrJ en stor anläggning ute i Kälsved, några kilometer utanför Osby och lokalerna på Bågegatan användes för viss specialtillverkning och som lager. 

2013 såldes BrJ av Roland till Sunnerbokoncernen, vilka idag driver företaget, men vid köpet så gjordes undantag för MinDörr och för lokalerna på Bågegatan. 2019 kom nästa generationsskifte, och idag driver Stefan Johansson MinDörr som fjärde generationens dörrtillverkare på Bågegatan 3 i Osby.