Gångjärn till innerdörr

Det finns många olika typer av gångjärn.


I bostadsinnerdörrar så kallas gångjärnet som sitter i dörren för fästbricka.
Den andra delen av gångjärnet sitter i karmen.
Idag är svensk standard snap-in gångjärn för att man enkelt ska kunna byta bostadsinnerdörrar.


Till de tyngre massiva dörrarna, som kan vara brand och ljudklassade så används bakkantsäkrade tappbärande gångjärn.
Ofta är det tre, eller fyra gångjärn på en sådan dörr.

Ytterdörrarrna har tre bakkantsäkrade gångjärn som även de är tappbärande. 


Normalt sätt så följer alltid gångjärnen med monterade på våra produkter.
Det går även bra att köpa extra gångjärn om man skulle behöva det.