Dataskyddspolicy

På Min Dörr AB värnar vi om den hantering av personuppgifter som den nya dataskyddsförordningen (GDPR) föreskriver. Därför har vi nu antagit denna dataskyddspolicy, som beskriver det sätt på vilket vi arbetar med dessa frågor. Har ni frågor kring detta, eller vill ändra på era uppgifter på något sätt, vänligen kontakta dataskyddsombudet, se nedan.


Dataskyddsombud

Vårt dataskyddsombud kan ni nå via mail, info@mindorr.se.


Vilka uppgifter hanterar vi?

Min dörr samlar in uppgifter i följande kategorier:

 • Kunder i webbshoppen. Namn, kontaktuppgifter, uppgifter om beställningar och leveranser. Dessa uppgifter lagras garantitiden ut för att kunna följa upp eventuella garantiärenden i enlighet med de garantier vi lämnar. Observera att betalningsuppgifter, t.ex. kortnummer, inte lagras av oss, då betalningen sköts av tredje part. Samtycke till att lämna dessa uppgifter ges i samband med köpet.
 • Nyhetsbrevlistan. Vi har en mailinglista till vilken man kan anmäla sin mailadress på hemsidan om man vill ha vårt nyhetsbrev. I samband med anmälan ger man också sitt samtycke till att vi hanterar mailadressen i enlighet med GDPR. Denna lista innehåller endast mailadresser och dessa sparas tills dess att adressen meddelar att man inte vill prenumerera längre. En länk för borttagning finns i varje mail som skickas ut och vi tar också bort adressen på begäran till vår dataskyddsombud.
 • Proffslistan. Vi har ytterligare en lista riktad till våra professionella kunder. För dessa lagrar vi namn, organisationsnummer, kontaktuppgifter, rabatter, och uppgifter om köp.
 • Kundundersökningar. Vid kontakt med proffskunderna samlar vi ibland, efter proffskundens samtycke, in uppgifter om hur de uppfattar oss som leverantör. Dessa uppgifter anonymiseras innan de sparas, men ger som helhet ett bra underlag för vårt förbättringsarbete. Uppgifterna sparas i maximalt 3 år, för att vi ska kunna mäta effekterna av vårt förbättringsarbete.
 • Leverantörer. Namn på kontaktpersoner, organisationsnummer och kontaktuppgifter, samt uppgifter om våra köp och leveranser lagras så länge vi köper varor från leverantören. Uppgifterna tas bort när de inte längre är nödvändiga för oss att lagra enligt exempelvis bokföringslagen.
 • Anställda. Vi lagrar uppgifter om namn, kontaktuppgifter, löneutbetalningar, pensionsinbetalningar, och kvarstående ledighet (semester, flextid) för våra anställda. Dessa uppgifter sparas också så länge det krävs av våra lagar, exempelvis bokföringslagen. Samtycke till att dessa uppgifter lagras ges i samband med anställningsavtalets upprättande.


Rättigheter enligt GDPR

Alla personer vars uppgifter hanteras av Min Dörr AB, har rätt att:

 1. Ta del av vilka uppgifter som finns lagrade om sig.
 2. Begära att egna uppgifter ändras.
 3. Begära att ens uppgifter raderas.
 4. Invända mot att uppgifterna används för direktmarknadsföring.
 5. Invända mot att uppgifterna används för automatiserat beslutsfattande och profilering.

För att hävda sin rätt tas lämpligen kontakt med dataskyddsombudet, se ovan. Observera att vissa uppgifter måste bevaras av Min Dörr AB i enlighet med bokföringslagen. Sådana får vi alltså inte ändra eller radera.

Min dörr AB vidarebefordrar inte några av de uppgifter vi hanterar till tredje part om det inte krävs av myndigheter med stöd av lagen, exempelvis att bistå polisen vid brottsutredningar.


Vid personuppgiftsincidenter

I det fall vi skulle drabbas av dataintrång och misstänker att personinformation kan ha kommit i orätta händer ska dataskyddsombudet anmäla detta till berörd tillsynsmyndighet.